W zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego firmy oferują dwa podstawowe ubezpieczenia – OC i AC. Pierwsze z nich, czyli odpowiedzialność cywilna jest ubezpieczeniem obowiązkowym, natomiast AC to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia. Czy to jedyna różnica?

Ubezpieczenie OC, czyli jakie?

OC, czyli wspomniana już odpowiedzialność cywilna to polisa, która nie tylko zabezpiecza przed mandatem, chociaż ten w przypadku braku polisy będzie naprawdę dotkliwy. Rolą ubezpieczenia jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, mówiąc najogólniej. Dzięki OC, jaki kierowcy zyskujemy ochronę, że w przypadku gdy spowodujemy wypadek, będziemy zabezpieczeni przed ewentualnymi roszczeniami osób poszkodowanych. To także gwarancja dla poszkodowanego, że jeśli ulegnie wypadkowi, to zyska środki pozwalające powrócić do zdrowia. Odszkodowanie z tytułu posiadanej polisy OC zawsze wypłacane jest wyłącznie osobie poszkodowanej, ale zabezpiecza kierowcę przed obowiązkiem ponoszenia kosztów z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie AC, czyli co zapewnia Autocasco?

AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że nie każdy musi się na nie decydować. Są oczywiście pewne wyjątki, bo kupując auto na kredyt czy też korzystając z leasingu udzielający pożyczki może ustalić, że kupujący będzie musiał opłacić także AC.

Zakres ubezpieczenia AC może być zróżnicowany, w zależności od oferty wybranej firmy. Co do zasady AC pozwala pokryć koszty związane uszkodzeniem pojazdów powstałych na skutek zdarzeń losowych, jak pożar czy kradzież.

 

 

Podobne wpisy:

Najtańsze nowe samochody

Regres ubezpieczeniowy

Homologacja butli LPG

Jak sprawdzić czy auto nie jest kradzione

Ile czasu na ubezpieczenie auta po zakupie

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/