Autocasco jest świetnym rozwiązaniem, które pozwala zabezpieczyć przed wieloma niespodziewanymi sytuacjami. Jednak nie zawsze gwarantuje ono pełną ochronę. Ubezpieczyciel musi dbać również o własne interesy, inaczej mógłby utracić płynność finansową, z racji nadużywania zakresu ochrony ubezpieczeniowej przez właścicieli pojazdu.

Wyłączenie odpowiedzialności, czyli czego nie obejmuje AC?

Pomimo szerokiego zakresu ubezpieczenia AC nie obejmuje wszystkich sytuacji. W ten sposób ubezpieczyciel zabezpiecza się, zobowiązując właściciela pojazdu do zachowania wszelkich środków ostrożności związanych z dbaniem o powierzone mienie. Jeżeli stwierdzone zostaną rażące nieprawidłowości i zaniedbania, które jednoznacznie świadczyć będą, że winę za szkodę ponosi właściciel lub kierowca – firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania lub naprawy uszkodzeń.

Sytuacje, których AC nie pokryje szkody

Pomimo że autocasco co do zasady pokrywa kradzież, to dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy właściciel dołożył wszelkich starań, by pojazd należycie zabezpieczyć. Natomiast lekkomyślność i zaniedbanie, jak np. pozostawienie kluczyków w pojeździe jest ewidentnie winą kierowcy i ubezpieczyciel odmówi bezpłatnej pomocy.

Szczególną sytuacją jest także spożywanie alkoholu przez kierowcę lub pozostawanie pod wpływem środków odurzających. Jeśli szkody powstały w związku ze stanem nietrzeźwości, to nie można liczyć na wypłatę odszkodowania. Podobnie wygląda sytuacja, gdy auto nie ma ważnego badania technicznego lub rejestracji, gdyż w takiej sytuacji w ogóle nie powinno poruszać się po drodze publicznej.

 

 

Zobacz również:

Samochód z Niemiec

Najtańsze nowe samochody

Regres ubezpieczeniowy

Homologacja butli LPG

Jak sprawdzić czy auto nie jest kradzione

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/